Vakcína proti chřipce - Vakcíny proti chřipce v ČR aktuálně

Vakcína proti ptačí chřipce

Proti chřipce se lze do určité míry chránit očkováním. Protože je virus chřipky velmi proměnlivý, tj. často mutuje, každý rok se zjiš?uje jeho nejpravděpodobnější podoba a proti této podobě se vytváří aktuální vakcína. Vyrobená vakcína je účinná právě proti konkrétní vytypované podobě chřipkového viru.

Letos, pro sezónu 2005/06, jsou v ČR registrované tyto protichřipkové vakcíny:

  • Fluarix
  • Vaxigrip
  • Influvac
  • Fluad

Všechny mají složení upravené pro letošní chřipkovou sezónu podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Jsou namířené proti virům H3N2, NYMC X-157, H1N1, IVR-116, Shanghai a Jiangsu. Pokud se v letošní sezóně objeví virus, na který nejsou dané vakcíny „stavěné“, nemusí proti chřipce chránit úplně. To platí i pro virus ptačí chřipky H5N1, který se nyní podezírá z toho, že by v budoucnu mohl zmutovat do podoby přenosné z člověka na člověka a způsobit celosvětovou pandemii.

Jak se používají
Fluarix, Vaxigrip a Influvac jsou určené pro dospělé a děti starší 36 měsíců, podle rozhodnutí lékaře případně i pro děti od 6 měsíců věku. Jejich ochranné účinky jsou téměř shodné.

Vakcína Fluad je určena pro osoby starší 65 let, především pro osoby s chronickým onemocněním (srdeční onemocnění, cukrovka apod.). Oproti ostatním vakcínám obsahuje navíc přísadu, která zvyšuje účinnost. Je přidána z důvodu nižší obranyschopnosti starších osob. Její celková účinnost je podle testů shodná s ostatními vakcínami.

Proč Fluad není primárně určen i pro mladší osoby?
I když je tato vakcína u mladších osob (včetně dětí od 9 let) stejně účinná jako ostatní vakcíny, u mladších osob častěji vyvolává lehké reakce na podání vakcíny, bolestivost v místě vpichu, zvýšené teploty. Z tohoto důvodu není v ČR není pro mladší 65 let registrována a je na odpovědnosti lékaře její použití u mladších osob.

Jak získat vakcínu?
Vakcíny jsou pouze na lékařský předpis. Lékař je buď předem objedná v lékárně, nebo konkrétnímu pacientovi napíše recept na vakcínu. Pacient ji vyzvedne v lékárně a přinese do ordinace, kde je mu vakcína aplikována.

Podle současných informací dostupných Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv je nyní k dispozici pouze vakcína Fluad. O dodávkách ostatních vakcín jedná Ministerstvo zdravotnictví s výrobci.

zdroj: SÚKL