Vakcína proti chřipce - Očkování proti chřipce v sezóně 2005/2006

Očkování proti chřipce v sezóně 2005/2006 bude hrazeno podle nových pravidel.

 1. Ze zdravotního pojištění bude očkovací látka proti chřipce hrazena podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 225/2005 Sb. o úhradách léčiv, platné od 1. 7. 2005, následujícím skupinám pacientů:

  • nad 65 let věku;
  • po splenektomii, po transplantaci krvetvorných buněk;
  • kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin a diabetem.

 2. Výše uvedené platí, pokud tito pacienti nejsou očkováni proti chřipce v rámci pravidelného, či zvláštního očkování podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

  Tato vyhláška uvádí:

  Pravidelné očkování proti chřipce (§ 8) se provede každý rok u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech důchodců a domovech-pensionech pro důchodce. Očkování se provede též u fyzických osob umístěných v ústavech sociální péče, pokud tyto osoby trpí chronickými nespecifickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin nebo diabetem.

  Zvláštní očkování proti chřipce (§ 13 a § 20, odst. 3) se provede každý rok u fyzických osob pracujících na pracovištích s vyšším rizikem vzniku chřipky, kam patří léčebny dlouhodobě nemocných, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, domovy-pensiony pro důchodce a ústavy sociální péče.

 3. Hygienická služba bude poskytovat lékařům očkovací látky pouze pro pacienty očkované v rámci pravidelného a zvláštního očkování, tj. podle bodu 2. Organizace očkování podle bodu 1 bude zajišťována praktickými lékaři spolu s lékárnami, distributory léků a zdravotními pojišťovnami.

 4. Kdo se neočkuje:
  • osoby s akutním horečnatým onemocněním (nesmí být očkovány minimálně do 2 týdnů po úplném vyléčení)
  • osoby alergické na alespoň jednu ze složek vakcíny (např.vaječná bílkovina)
  • osoby, u kterých již v minulosti došlo po očkování ke komplikacím a příčina těchto komplikací nebyla vyjasněna nebylo určeno, že není další překážkou očkování
  • těhotné v 1. trimestru (nebo 1. polovině) těhotenství

zdroj: MUDr. Polanecký, ředitel Hygienické stanice hl. m. Prahy