Příprava na ptačí chřipku


Šíření ptačí chřipky nutí státy na celém světě vyvíjet plány na potlačení případné pandemie. Mnoho z nich již pandemický plán vytvořilo. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila vytvořit dostatečné zásoby protivirových léků, ale upozorňuje na to, že mnoho států zatím připraveno není.

Klikněte na název země pro více informací.

Belgie


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Očkovat všechny zdravotníky, pokud se objeví ptačí chřipka nebo zdravotní chřipkové obtíže. Pacienti s nepřenosným typem chřipky dostanou antivirotika a budou pod lékařským dohledem.

VÝVOJ VAKCÍNY

Probíhají přípravy, které mají zajistit, že 5 milionů euro zaplatí Belgie za práva koupit první protichřipkové vakcíny.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Na konci roku 2007 mají být k dispozici 3 miliony dávek, jež mají zajistit ochranu 1/3 populace.

DALŠÍ INFORMACE

Veterináři mají vytvářet priority.

Česko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Podívejte se na celý Pandemický plán České republiky.

VÝVOJ VAKCÍNY

Nejsou známy informace o vývoji vakcíny proti ptačí chřipce v ČR. Vedou se mezinárodní jednání o dodání cca 2 milionů dávek pandemické vakcíny, která doposud není nikde na světě vyrobena. Do konce listopadu by měla přijít vakcína proti běžné chřipce.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Bude k dispozici asi 1.200.000 dávek Tamiflu.

DALŠÍ INFORMACE

Byly zakázány výstavy hospodářského i okrasného ptactva. ČTK 13.10. 2005 publikovala zprávu, že EU doporučila všeobecné očkování proti ptačí chřipce.

Čína


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Bezpečnostní plán má čtyři úrovně – červenou (velmi vážný stav), oranžovou (vážný stav), žlutou (celkem vážné) a modrou (normální stav). Zemědělské autority jsou povinné monitorovat oblasti s nejvyšším rizikem výskytu ptačí chřipky.

VÝVOJ VAKCÍNY

Čína informovala, že po čtyřletém výzkumu vyprodukovala vakcínu proti ptačí chřipce určenou pro člověka.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Pacienti s ptačí chřipkou dostávají Tamiflu, Amantadin a Rimantadin. Čína zkouší zásobní léky.

DALŠÍ INFORMACE

Mezi zdravotnictvím a zemědělstvím se díky boji proti ptačí chřipce vytvořil bližší vztah.

Francie


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Simulace pandemie chřipky mezi zvířaty. Francie požaduje 40 milionů dávek protichřipkové vakcíny pro případ pandemie.

VÝVOJ VAKCÍNY

82 milionů euro na výzkum a přípravu pre-pandemického typu vakcíny.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

9 milionů dávek protichřipkové vakcíny je k dispozici nyní, na konci roku by to mělo být 14 milionů.

DALŠÍ INFORMACE

Do nemocnic bylo rozesláno 50 milionů roušek. Na počátku toku 2006 to bude celkem 200 milionů.

Holandsko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Národní pandemický plán.

VÝVOJ VAKCÍNY

Holandsko navrhuje vyvíjet vakcínu celoevropsky. Probíhají jednání o vývoji vakcíny s farmaceutickými společnostmi.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Nyní je k dispozici 220 tisíc dávek, dalších 2,4 milionu se očekává na konci roku 2005. Další 2,4 miliony dávek budou zakoupeny do začátku roku 2007.

DALŠÍ INFORMACE

Indonésie


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Urgentní a nemocniční léčba pro pacienty s potvrzenou ptačí chřipkou. Občané byli vyzváni k udržování čistoty v domech a na místech, kde se chová drůbež. Kuřata se před konzumací musejí důkladně připravit a každé úmrtí drůbeže se musí hlásit.

VÝVOJ VAKCÍNY

Údaje nejsou k dispozici.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Indonésie má nyní k dispozici asi 30 tisíc dávek Tamiflu. Ty budou distribuovány do 44 nemocnic a do lékáren.

DALŠÍ INFORMACE

Jelikož mnoho kusů drůbeže je chováno doma jako potravina a její náhrada by byla velmi drahá, Indonésie nesouhlasí s jejím masovým hubením. Připravuje se změna zákonů, podle kterých mohou chovatelé odepřít vstup autorit na svůj pozemek.

Itálie


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Povinné označování italské drůbeže včetně informace o tom, kde bylo zvíře chováno, data a místa porážky. Drůbež je v některých oblastech očkována. Na každém kusu importované drůbeže musí být uvedena země původu a datum dovozu. Provádí se speciální veterinární prevence. Policie zpřísnila kontrolu hranic.

VÝVOJ VAKCÍNY

Nejsou žádné informace o vývoji vakcíny. Italský ministr zdravotnictví sdělil, že do tří až čtyř měsíců bude k dispozici 36 milionů dávek vakcíny.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Itálie vyčlenila 100 milionů euro na koupi antivirových léků, což má pokrýt 10 % populace.

DALŠÍ INFORMACE

Nejsou žádné plány týkající se zákazu lovu divokého ptactva.

Kazachstán


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Několik tisíc ptáků bylo zabito v karanténě. Na přítomnost viru ptačí chřipky se testuje domácí i divoká drůbež. Vláda připravuje dovoz vakcíny pro případ nutnosti. Laboratoře nakoupily ochranné oděvy a zařízení.

VÝVOJ VAKCÍNY

Vývoj vakcín zde neprobíhá. Kazachstán vyrábí malé množství léků.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Nejsou známy žádné údaje o množství antivirových léků. Stát uvolnil finance na nákup vakcín. Někteří chovatelé drůbeže nakoupili zásoby vakcíny.

DALŠÍ INFORMACE

Kazachstán leží na třech hlavních migračních trasách ptáků, ale veřejná diskuse na téma ptačí chřipky zde příliš neprobíhá. Občané mají věnovat pozornost nemocnému a uhynulému ptactvu. Podzimní lovecká sezóna byla na měsíc pozastavena, aby se zabránilo kontaktu s uhynulým ptactvem.

Německo


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Bavorsko zakázalo prodej drůbeže do konce roku 2005. Ostatní části Německa připravují detailní plány.

VÝVOJ VAKCÍNY

Za získání vakcíny jsou zodpovědné jednotlivé spolkové státy zvláš?. Vláda podpořila farmaceutický průmysl v podobě 20 milionů euro na vývoj prototypu vakcíny. Ta je očekávána v horizontu týdnů.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Očekává se, že pandemickou chřipkou se nakazí třetina Němců. Nyní je k dispozici vakcína pro každého desátého člověka.

DALŠÍ INFORMACE

Polsko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Drůbežáři musí chovat drůbež v uzavřených prostorách.

VÝVOJ VAKCÍNY

Informace nejsou k dispozici.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Informace nejsou k dispozici.

DALŠÍ INFORMACE

Polsko aktualizuje protichřipkové plány.

Rumunsko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Jsou ustanoveny místní a národní intervenční komise. Praktičtí lékaři jsou povinni izolovat každého infikovaného, veřejnost je informována o ptačí chřipce. Každý je povinen hlásit příznaky chřipky praktickému lékaři.

VÝVOJ VAKCÍNY

Rumunsko věří, že je připraveno vyrábět vakcínu, ale bude potřebovat pomoc WHO.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Nyní je k dispozici 500 tisíc protivirových dávek, 300 tisíc z nich je již distribuováno. Další milion dávek je objednán. Dále má Rumunsko asi 15 tisíc kapslí Tamiflu.

DALŠÍ INFORMACE

Oblasti s výskytem ptačí chřipky podléhají karanténě, provádí se vakcinace jejich obyvatel, pečlivé sledování domácího ptactva, dezinfekce vozidel a zákaz aktivit, jako je rybaření.

Rusko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Plán byl vypracován v srpnu, po výskytu ptačí chřipky na Sibiři. Pro osoby, které pracují s ptactvem, je doporučen ochranný oděv a výuka rozpoznávání příznaků ptačí chřipky. V budoucnu by na farmách a drůbeží neměl pracovat nikdo starší 60 let, s chronickým srdečním nebo plicním onemocněním.

VÝVOJ VAKCÍNY

Výzkum se provádí, ale podrobnosti podléhají utajení.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Zásoby antivirotik by měla být k dispozici pro všech 150 milionů obyvatel. To samé platí pro léky proti běžné chřipce.

DALŠÍ INFORMACE

Posuzovat příznaky ptačí chřipky na ptácích mohou pouze vyškolení lékaři a biologové. Musí nosit ochranné oděvy. Běžnému obyvatelstvu není doporučeno navštěvovat oblasti s výskytem ptačí chřipky.

Španělsko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Migrující ptactvo je bedlivě sledováno a testováno na ptačí chřipku.

VÝVOJ VAKCÍNY

V plánu je výstavba továrny na výrobu protivirové vakcíny v horizontu šesti let.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Španělsko má zásoby léků pro 5 % populace.

DALŠÍ INFORMACE

Thajsko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Lidem se doporučuje dostatečně tepelně upravovat drůbež a nekonzumovat maso s tmavými, krvavými nebo pohmožděnými částmi. Drůbeží vejce musí být čistá. Chovatelé drůbeže jsou povinni sledovat výskyt příznaků ptačí chřipky, často čistit klece a jejich zařízení a nosit ochranný oděv.

VÝVOJ VAKCÍNY

Příští rok začnou zkoušky lidské vakcíny proti ptačí chřipce.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Je objednán 1 milion dávek Tamiflu, v zásobě je 660 tisíc dávek.

DALŠÍ INFORMACE

Thajsko má 13 potvrzených úmrtí na ptačí chřipku. Autority ostrova Reunion nyní testují tři turisty po návratu z Thajska na přítomnost viru.

Turecko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Národní plán pochází z roku 2001. Nyní se sleduje především oblast Manyas, kde se ptačí chřipka v říjnu vyskytla. Je v plánu kontrola veškeré drůbeže v zemi. Ze zákona je povinnost hlásit všechny podezřelé úhyny drůbeže, které musí být prošetřeny ministerstvem zemědělství do 24 hodin. Je zakázán dovoz drůbeže z Øecka, Íránu a Rumunska.

VÝVOJ VAKCÍNY

V Turecku se neprovádí vývoj vakcíny. Plánuje se dovoz 300 tisíc dávek běžné vakcíny proti chřipce.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

V zemi je nyní 55 tisíc balení Tamiflu. Ministr zdravotnictví sdělil, že v zásobě je dalších 25 tisíc balení a objednal další jeden milion balení.

DALŠÍ INFORMACE

Pro volně chovanou drůbež nejsou plánovány žádné zákazy. Většina drůbeže je chována podomácku, po pár kusech, takže v podstatě není možné vyžadovat hygienické standardy.

Velká Británie


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Nyní prochází pandemický plán aktualizací. V současnosti je zákaz trhů, prodeje a dovozu ptactva. Praktičtí lékaři dostali instrukce pro případ pandemie.

VÝVOJ VAKCÍNY

Dostatek vakcíny pro celou britskou populaci, 120 milionů dávek, je v plánu získat v okamžiku vypuknutí pandemie. Výrobci vakcíny dostali nabídky ke kontraktům.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Doplňují se zásoby antivirotik na počet 14,6 milionů kusů. Nyní vlastní Velká Británie 2,5 milionu dávek, dalších 800 tisíc má přijít v dohlední době.

DALŠÍ INFORMACE

Po úmrtí dvou papoušků na ptačí chřipku se monitoruje dalších 15 kusů importovaných do Británie. Občané byli ujištěni, že s nemusí obávat konzumace dostatečně tepelně upraveného drůbežího masa a vajec.

Øecko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Národní plán Øecko předložilo EU v roce 2005. Větší nemocnice mají plán „rychlé reakce“.

VÝVOJ VAKCÍNY

Žádný nezávislý výzkum.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Na jaře 2006 je očekáváno zhruba 200 tisíc dávek Tamiflu.

DALŠÍ INFORMACE

Lovci a ekologové sjednotili síly v hledání uhynulých ptáků na migračních trasách, zejména na hranicích s Tureckem. Rostou obavy ze zaplavení laboratoří uhynulým ptactvem.

Øecko


PROTICHŘIPKOVÝ PLÁN

Národní plán Øecko předložilo EU v roce 2005. Větší nemocnice mají plán „rychlé reakce“.

VÝVOJ VAKCÍNY

Žádný nezávislý výzkum.

ANTIVIROVÉ ZÁSOBY

Na jaře 2006 je očekáváno zhruba 200 tisíc dávek Tamiflu.

DALŠÍ INFORMACE

Lovci a ekologové sjednotili síly v hledání uhynulých ptáků na migračních trasách, zejména na hranicích s Tureckem. Rostou obavy ze zaplavení laboratoří uhynulým ptactvem.