Přenos ptačí chřipky

Jak přenáší ptáci ptačí chřipku?
Přenos ptačí chřipkyNakažení ptáci ji přenášejí slinami, nosními sekrety a trusem. Nákaza se dále šíří kontaktem zdravých ptáků s nemocnými nebo s jejich výměšky. Přenos na lidi je zatím možný pouze kontaktem s kontaminovanými ptáky nebo jimi znečištěnými povrchy.

Dokladované případy přenosu ptačí chřipky
Dosud dokladované případy přenosu nákazy na člověka pochází z venkovských oblastí, kde mnoho chovatelů nechává drůbež, aby se volně pohybovala. Díky tomu se nákaza jednoduše šíří do obydlí a třeba i na místa, kde si hrají děti. Právě ptačí trus, který znečiš?uje okolí a povrchy, obsahuje velké množství virových částic. Avšak vzhledem k tradičním chovatelským návykům a faktu, že drůbež je hlavní složkou asijské stravy, není vůle toto počínání chovatelů změnit. Zatím však nebyl zaznamenán případ nákazy z vařeného jídla či vajec.

Šíření nákazy ptačí chřipkou na člověka není jednoduché
Šíření nákazy z ptáků na člověka neprobíhá jednoduše. Z dosud zaznamenaného relativně malého počtu příkladů přenosu vyplývá, že přenos není jednoduchý a že při expozici identickému zdroji onemocní pouze někdo. Příčiny jsou zatím neznámé.

zdroj: WHO

Související text: Časté otázky