Pandemie chřipky

Pandemie ptačí chřipky

Pandemie 20 století:

  • 1918-19, Španělská chřipka [A (H1N1)], 50 milionů úmrtí, mnoho již v prvních 5 dnech od nákazy, zbytek na komplikace a následky, mnoho z nich bylo mladých zdravých dospělých, virus znovu objeven v roce 1977
  • 1957-58, Asijská chřipka, [A (H2N2)], 70 tisíc úmrtí v USA
  • 1968-69, Hong Kong flu, [A (H3N2)], 34 tisíc úmrtí v USA, tento virus dodnes cirkuluje

Výskyt viru H5N1 v ptačí populaci znamená dvojnásobné riziko. Zaprvé se šíří cestou přímé infekce z ptáků na lidi. Z několika málo virů ptačí chřipky způsobuje H5N1 největší procento onemocnění a úmrtí. Zadruhé, a to je mnohem větší riziko, se může H5N1 velmi snadno začít šířit z člověka na člověka.

Pandemii pak způsobí tři společné podmínky. H5N1 jedna zatím splňuje první 2:

  • nový typ chřipkového viru
  • infekční pro člověka
  • jednoduše se šířící

Pokud bude nadále možný přenos mezi ptáky, bude stále rostoucí pravděpodobnost, že jednou dojde k přeměně viru na formu přenosnou z člověka na člověka. Toto se může stát dvojím mechanizmem. Zaprvé se do genetické informace ptačího viru dostane genetická informace člověka nebo prasete (jsou velmi podobné). V takovém případě je pandemie nevyhnutelná a dojde k masivnímu a okamžitému šíření viru.

Druhým mechanizmem se virus postupnou adaptací naučí vázat na lidské buňky během jednotlivých případů nákazy lidí tímto virem. Toto přizpůsobování obvykle probíhá déle a dává tak větší šanci připravit se na pandemii.

Podle předpokladů může mírnější forma zahubit 2 - 7,4 miliónů lidí. V současné době nejsme na pandemii připraveni. Pouze 40 zemí skutečně realizuje protipandemická opatření. Výrobci léků a vakcín nemají dostatečnou kapacitu na pokrytí poptávky při pandemii. Rozvojové země nemají vůbec přístup k těmto lékům.

zdroj: WHO

více o pandemiích