Na co se nejčastěji ptáte?

Co je ptačí chřipka? (13.01.2006)

Ptačí chřipka je kontagiózní onemocnění zvířat způsobené viry, jež běžně infikují především ptáky a méně často vepře. Ptačí chřipka je vysoce druhově specifická, ale vzácně může překonat bariéru druhu a způsobit infekci člověka.

Jaké viry způsobují vysoce patogenní onemocnění? (13.01.2006)

Chřipkový virus typu A má na svém povrchu 2 stěžejní antigeny – hemaglutinin a neuraminidásu. Hemaglutinin existuje v 16 variantách (H1-H16), neuraminidása v 9 variantách (N1-N9).

Co je výlučného na posledních vzplanutích infekce u drůbeže? (13.01.2006)

Epizoocie u drůbeže, jež se postupně evidují v jihovýchodní Asii od poloviny roku 2003, jsou historicky nejrozsáhlejší a nejzávažnější. Nikdy předtím v historii nebylo zasaženo tak rozsáhlé území a následně usmrceno takové množství ptáků.

Které země byly zasaženy epizoociemi drůbeže? (13.01.2006)

Od poloviny prosince do února 2004 byly epizoocie u drůbeže způsobené subtypem H5N1 hlášeny celkem z 8 asijských zemí: Korey, Vietnamu, Japonska, Thajska, Kambodže, Laosu, Indonésie a Číny.

Mohou stěhovaví ptáci přenášet vysoce patogenní formy viru? (13.01.2006)

Role migrujících ptáků v přenosu vysoce patogenní formy chřipky není zcela jasná. Divoké vodní ptactvo je přirozeným rezervoárem všech subtypů chřipkového viru typu A. Patrně již po staletí je nositelem viru bez známek onemocnění.

Jaký je vliv na zdraví lidí? (13.01.2006)

Široká persistence viru H5N1 v populaci drůbeže má dva důležité aspekty pro lidské zdraví. Prvním je přímý přenos infekce na vnímavou osobu s následným rozvojem těžké infekce.

Kde se lidské infekce vyskytly? (13.01.2006)

Lidské infekce se dosud vyskytly v Thajsku, Kambodži, Vietnamu a Indonésii. Hong Kong evidoval 2 epizody lidských infekcí: první v roce 1997, kdy z 18 nakažených 6 osob zemřelo. Podruhé v roce 2003, kdy tento virus způsobil 2 infekce s jedním úmrtím v rodině s recententní cestovní anamnézou (jižní Čína).

Jak se lidé nakazí? (13.01.2006)

Hlavní roli v přenosu infekce hraje přímý kontakt s infikovanou drůbeží či s předměty, které samy o sobě mohou být virem kontaminovány. Většina infekcí se vyskytla v uvedených státech ve venkovských nebo příměstských oblastech tam, kde je doma chovaná drůbež, jež se často volně pohybuje i v těch místech, kde si hrají malé děti.

Může se virus snadno přenést z ptáků na člověka? (13.01.2006)

Jednoznačná odpověď je „NE“. Ačkoli se při poslední epizoocii nakazilo více jak 100 osob, je to ve srovnání s ohromným množstvím infikovaných ptáků a vysokým počtem příležitostí k expozici člověka počet velmi malý, především v oblastech s drůbeží chovanou v těsné blízkosti obydlí. Doposud přesně nevíme, proč se - za stejných podmínek - někteří z nich nakazili a jiní ne.

Jaké je tedy pandemické riziko? (13.01.2006)

Virus H5N1 splňuje první dvě podmínky, je novým virem pro člověka (virus H5N1 doposud necirkuloval v lidské populaci) a do současnosti je známo více než 100 potvrzených případů onemocnění člověka s více jak polovinou fatálních průběhů.. Pokud se tento subtyp dostane do lidské populace, nebude mít nikdo protilátky.

K jakým mutacím tedy musí dojít, aby se virus H5N1 stal pandemickou variantou? (13.01.2006)

Virus může usnadnit interhumánní přenos prostřednictvím dvou základních mechanismů: prvním je tzv. reasortment, kdy dochází k výměně genetického materiálu „ptačího“ a „lidského“ chřipkového viru při společné infekci člověka či prasete.

Jak vážné je současné pandemické riziko? (13.01.2006)

Riziko vzniku pandemické chřipky považuje WHO za vážné. Virus H5N1, který je nyní pevně ukotven v rozsáhlé části Asie, představuje stálé riziko přenosu onemocnění na člověka.

Existují ještě další důležitá fakta? (13.01.2006)

Domestikované kachny jsou nyní schopné vylučovat velké množství vysoce patogenního viru, aniž by u nich docházelo k rozvoji onemocnění a jsou tedy tichým rezervoárem viru udržujícím přenos na ostatní ptáky.

Proč jsou pandemie tak děsivé? (13.01.2006)

Chřipkové pandemie jsou nápadné rychlým šířením onemocnění prakticky ve všech zemích světa. Jakmile dojde k takovému šíření infekce, je zastavení pandemie považováno prakticky za vyloučené, neboť virus se kapénkovou nákazou šíří velmi rychle.

Které varovné signály jsou nejdůležitější pro určení počátku pandemie? (13.01.2006)

Za nejdůležitější varovný signál předznamenávající vznik pandemické varianty se považuje onemocnění skupiny lidí časově a místně související a vykazující typické příznaky.

Jaký je stav přípravy a výroby vakcíny? (13.01.2006)

Vakcína účinná pro pandemické variantě není doposud k dispozici. Každoročně se připravují sezónní chřipkové vakcíny, ale ty nemohou být účinné proti pandemickému kmeni.


Přidat názorArchiv