Cestování a chřipka

V souvislosti s cestováním do zemí postižených ptačí chřipkou nejsou v současnosti doporučována žádná omezení.

Zvýšená opatrnost je doporučena v následujících státech: Vietnam, Thajsko, Kambodža, Indonésie, Čína, Mongolsko, Kazachstán, Rusko, Turecko a Rumunsko.

Detaily o situaci v regionech, postižených vzplanutím ptačí chřipky (způsobené HPAI – highly pathogenic avian influenza) u drůbeže a tažného ptactva, jsou k dispozici na webové adrese http://www.oie.int.

Cestovatelé do zemí s výskytem ptačí chřipky nebo do zemí s vysokou pravděpodobností jejího výskytu se upozorňují na nutnost dodržování následujících standardních zásad:

  • vyvarovat se kontaktu s drůbeží a volně žijícím ptactvem,
  • vyvarovat se návštěv ptačích trhů a drůbežích farem,
  • vyvarovat se kontaktu s povrchy, kontaminovanými ptačími fekáliemi,
  • vyvarovat se manipulace s nalezenými uhynulými ptáky,
  • syrové či nedovařené drůbeží maso a vejce (včetně pokrmů z kachen) nejíst, ani se jej nedotýkat,
  • respektovat zásady osobní hygieny s častým mytím rukou,
  • nepokoušet se přivést živou drůbež a vejce do Evropy.

Cestujícím se nedoporučuje brát s sebou na cesty inhibitory neuraminidázy (přípravek Tamiflu) s výjimkou těch osob, u kterých je velká pravděpodobnost, že přijdou do styku s původcem ptačí chřipky v souvislosti s výkonem některých prací, jako např. veterináři, osoby pracující na kontrolních opatřeních při výskytu vysoce patogenní ptačí chřipky apod.

zdroj: Doporučení Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC), Hygienická stanice hl. m. Prahy