Cestování a chřipka

Cestování a ptačí chřipkaChystáte-li se do oblastí, kde se vyskytuje ptačí chřipka, mohly by se vám hodit následující informace. V současnosti nejsou doporučována žádná omezení. Zvýšená opatrnost a očkování jsou doporučeny k 19.10. 2005 v následujících státech: Vietnam, Thajsko, Kambodža, Indonésie, Čína, Mongolsko, Kazachstán, Rusko, Turecko a Rumunsko. Detaily o situaci v regionech, postižených vzplanutím aviární chřipky (způsobené HPAI – Highly pathogenic avian influenza) u drůbeže a tažného ptactva jsou k dispozici na webové adrese http://www.oie.int.

Než vycestujete:

 • informujte se například na stránkách www.vakciny.cz, www.sukl.cz, www.mzcr.cz nebo www.cdc.gov, kde se ohledně ptačí chřipky dozvíte aktuální informace pro cestovatele
 • zkontrolujte, zda máte v pořádku všechna vyžadovaná očkování do dané oblasti, pokud ne, 4 – 6 týdnů před odjezdem byste měli navštívit svého lékaře a očkování případně doplnit
 • zajistěte si na cestu kvalitní lékárničku
 • zjistěte, jak je to s lékařskou péčí v případě onemocnění v zemi, kam míříte
 • pojistěte se pro případ onemocnění včetně uhrazení cestovních nákladů zpět do ČR
 • necestujte do oblasti s výskytem ptačí chřipky, pokud právě proděláváte akutní onemocnění
 • omezte na co nejnižší míru kontakt s infekčními nemocemi

Během pobytu v exponované oblasti:

 • vyhýbejte se přímému kontaktu s drůbeží včetně nemocných a uhynulých kusů
 • vyhýbejte se kontaktu se sekrety, krví a výkaly ptáků
 • stejně jako v případě jiných přenosných onemocnění dodržujte osobní hygienu, myjte si ruce; pokud není k dispozici mýdlo a voda, pomohou čisticí gely na alkoholové bázi
 • vyvarujte se manipulaci s nalezenými uhynulými ptáky
 • virus chřipky ničí teplota nad 70°C, proto konzumujte pouze důkladně tepelně upravenou drůbež (a ostatní ptactvo) a produkty z ní
 • nejezte a nedotýkejte se nedovařeného či syrového drůbežího masa, vajec či drůbeží krve
 • pokud se u vás objeví teplota, suchý kašel, obtíže s dechem nebo pokud vás postihne jakékoliv akutní onemocnění, konzultujte lékaře, případně pojiš?ovnu či českou ambasádu, informujte své známé a blízké
 • vyhněte se návštěvě zvířecích trhů a drůbežích farem
 • nezkoušejte si přivézt domů živou drůbež či ptactvo

Cestujícím se nedoporučuje brát s sebou na cesty inhibitory neuraminidázy (přípravek Tamiflu) s výjimkou těch osob, které mají velkou pravděpodobnost expozice původcem ptačí chřipky v souvislosti s výkonem některých prací, jako např. u veterinářů, osob pracujících na kontrolních opatřeních při výskytu vysoce patogenní ptačí chřipky apod.

Po návratu:

 • sledujte svůj zdravotní stav po dobu 10 dní po návratu z exponované oblasti
 • jestliže se u vás objeví suchý kašel, teplota, potíže s dechem apod., navštivte lékaře a informujte ho také o tom, že jste navštívili oblast s výskytem ptačí chřipky

zdroj: www.cdc.gov ; Centers for Disease Control and Prevention a ECDC