Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

Chovatelé, pozor na pta?í ch?ipku

(04.07.2007)

Vážení ob?ané, Choce? pat?í do pásma dozoru ohroženého pta?í ch?ipkou. Ohnisko je v Tisové, kde byl napaden chov kr?t.

Krajská veterinární správa Pardubice vyhlásila na?ízení, které ur?uje povinnosti chovatel? dr?beže a dalšího ptactva.

Chovatelé jsou povinni ohlásit druh a po?et chovaných pták?. Zakázán je volný výb?h dr?beže. Chovy musí být zabezpe?eny tak, aby ptáci nemohli být v kontaktu s divoce žijícími druhy.

Pokud chovatel zjistí nápadné projevy nemoci nebo nápadný úhyn svých pták?, hlásí tuto skute?nost na adresu:

Krajská veterinární správa Pardubice

466 260 044
466 263 122

Pokud ob?an nalezne uhynulého divoce žijícího ptáka, hlásí tuto skute?nost bu? Policii ?R nebo Hasi?skému záchrannému sboru. Podrobnosti naleznete v na?ízení Krajské veterinární správy (internetové stránky Krajského ú?adu Pardubice) nebo na ú?edních deskách M?stského ú?adu Choce?. (www.chocen-mesto.cz)

V Chocni, 22.6.2007, Ivan Havlík

zdroj: Choce?
P?idat názorArchiv

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu