Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

Tisová - mimo?ádná veterinární opat?ení

(29.06.2007)

(1)Ochranné pásmo se vymezuje jako oblast o polom?ru 3 km kolem ohniska nákazy a zahrnuje katastrální území obcí uvedených v p?íloze ?. 1 tohoto na?ízení.

(2)Pásmo dozoru se vymezuje jako oblast o polom?ru 10 km kolem ohniska nákazy v?etn? ochranného pásma a zahrnuje katastrální území obcí uvedených v p?íloze ?. 2 tohoto na?ízení.

(3)Další pásmo s omezením se vymezuje územím Pardubického kraje. Sou?ástí pásma je rovn?ž další pásmo s omezením vymezené území okresu Rychnov nad Kn?žnou vyhlášené Krajskou veterinární správou pro Královéhradecký kraj.

(4)Mapa se zakreslením ochranného pásma a pásma dozoru je uvedena v p?íloze ?. 3 tohoto na?ízení.

Více informací najdete p?ímo na stránkách obce Tisová.
P?idat názorArchiv

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu