Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

V chovu družstva Zálší se op?t vyskytla pta?í ch?ipka

(27.06.2007)

V chovu ZOD Zálší na Orlickoústecku byl potvrzen další pozitivní nález na aviární influenzu subtypu H5. Dnes ráno to oznámila Národní referen?ní laborato? v Praze.

Pta?í ch?ipka byla zjišt?na na hospodá?ství No?ín, které se nachází asi ?ty?i kilometry od prvního ohniska a leží v pásmu dozoru. V chovu je asi 28 tisíc brojler?.

„Neprodlen? budou rozší?ena mimo?ádná veterinární opat?ení, aby se zabránilo dalšímu ší?ení nákazy. V žádném p?ípad? není d?vod k panice,“ uvedl ministr zem?d?lství Petr Gandalovi?. Stejn? jako u prvního výskytu bude utracena veškerá dr?bež na hospodá?ství a u drobnochovatel? v obci No?ín. Dnes v 10 hodin zasedne krizový štáb Pardubického kraje. Okamžit? se do akce zapojí Armáda ?R.

zdroj: Tá?a Králová, tisková mluv?í MZe
P?idat názorArchiv

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu