Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky

K výskytu pta?í ch?ipky ve velkochovu kr?t v obci Tisová na Orlickoústecku

(21.06.2007)

Dne 20.6.2007 Státní veterinární správa oznámila Ministerstvu zdravotnictví výskyt viru vysocepatogenního viru pta?í ch?ipky H5N1 ve velkochovu kr?t v obci Tisová na Orlickoústecku. Veteriná?i nyní tuto událost ve spolupráci s orgány ochrany ve?ejného zdraví dále prošet?ují. Na základ? informací Státní veterinární správy a provedeného epidemiologického šet?ení lze hodnotit riziko nákazy lidí jako velice nízké. Tento náš názor je zcela v souladu s doporu?eními Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a také s postupy stát?, ve kterých došlo k nálezu viru pta?í ch?ipky H5N1 ve velkochovech dr?beže, nap?íklad ve Velké Británii, Ma?arsku, Francii a v dalších státech.

Aby bylo i toto malé riziko minimalizováno, bylo rozhodnuto o profylaktickém podávání antivirotik u lidí, kte?í byli, ?i mohli být s nemocnou dr?beží v kontaktu. Tito lidé budou užívat antivirotikum v dávce 75 mg oseltamiviru denn? po dobu 10 dn? a bude pro n? stanoven léka?ský dohled po dobu 20 dní od posledního kontaktu s nakaženou dr?beží.

MUDr. Michael Vít, Ph.D.
hlavní hygienik ?R
a nám?stek ministra

V Praze 21.6.2007

Podrobné informace o viru H5N1 a orientaci v problematice pta?í ch?ipky najdete také na Pandemie.cz.
P?idat názorArchiv

Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu