Stáhn?te si

Televizní záznam - PCH, velikonoce + chat
(10.4. 2006)

Hamplová: Slyšela jsem, že je možné nakazit se p?i vyfukování slepi?ích vajec. Myslím, že nyní je to velmi aktuální téma, které by zajímalo i ostatní. D?kuji. Tomáš Šebek: Pokud budete vyfukovat vejce zakoupené v obchod?, toto riziko nehrozí. Veškeré prodávané potraviny jsou pod p?ísným potraviná?kým dohledem.

první ?ást záznamu [2,5 MB]
druhá ?ást záznamu [22 MB]
t?etí ?ást záznamu [7 MB]Nad v?cí ?Ro Radiožurnál
(8.3. 2006)

poslucha? Kohout z Prahy: Je lék Tamiflu opravdu ú?inná proti pta?í ch?ipce? Kolik je na sv?t? vir? a bakterií? Bude mít n?kdy lidstvo léky na všechny nemoci?

MP3 záznam [17 MB]


Televizní záznam a chat s autorem knihy
(28.2. 2006)

Lenka: Po?ád se o ch?ipce mluvlenka: po?ád se o ch?ipce mluví, ale nikdy se po?ádn? ne?ekne, zda je pro lidi nebezpe?ná. Chci se tedy zeptat zda je možné že se z této ch?ipky m?že vyklubat epidemie nebezbe?ná ?lov?ka. d?kuji za odpov?d. Tomáš Šebek: Ano, možné to je. H5N1 zatím není p?enosný z ?lov?ka na ?lov?ka, ale pokud by zmutoval, m?že vyvolat pandemii. Tento potenciál však mají i jiné viry, nejen H5N1 pta?í ch?ipky.

první ?ást záznamu [10 MB]
druhá ?ást záznamu [60 MB]


Vstupte! - o pta?í ch?ipce
(7.3. 2006)

"Další z po?ad? Vstupte! ve st?edu 8. b?ezna aktuáln? v?nujeme rozhovoru s MUDr. Tomášem Šebkem, hlavním koordinátorem projektu www.ptaci-chripka.cz", píše se na stránkách Leonarda.

MP3 záznam [19 MB]