Ch?ipka.cz - odpov?di na vaše dotazy

Ptáte se nás do redakce na r?zné otázky v souvislosti s aktuálním výskytem pta?í ch?ipky na Orlickoústecku a B?eclavsku. Evidujeme dotazy jako nap?íklad: "Dnes ráno jsem šel do práce a na cest? kde nejezd?j auta jsem našel uhynulého holuba bez známek násilí. Mám to nahlásit a jestli ano kam?" nebo "Na své cest? do práce (jezdím na kole) jsem dnes "potkal" dva mrtvé ptáky, kosa a špa?ka. Oba byli na silnici, takže je pravd?podobné, že je srazilo auto (i když jeden z nich byl p?ed vjezdem do podzemních garáží). Rád bych v?d?l, jestli si všímat takovýchto p?ípad?, nebo na n? nedbat."

Kapacita tohoto serveru není nastavena na takový nápor dotaz?. Rádi Vám však vyhovíme a Vaše dotazy se pokusíme zodpov?d?t v rámci poradny sp?áteleného projektu Ch?ipka a její lé?ba.

Své dotazy adresujte prosím p?ímo léka??m a odborník?m:
Poradna stránek "Ch?ipka a její lé?ba".


Novinky
Léka? odpovídá na vaše otázky
(13.07.2007)
Nákaza se mezi ptáky p?enáší slinami, nosními sekrety a trusem. Okamžit? po zjišt?ní výskytu viru H5N1 ve zmín?ném chovu byla p?ijata ochranná a zdolávací opat?ení, aby se zabránilo dalšímu ší?ení této nákazy.
V rámci monitoringu zjišt?na pta?í ch?ipka v ochranném pásmu
(12.07.2007)
V ochranném pásmu okolo druhého ohniska výskytu aviární influenzy okolo obce No?ín byla zjišt?na tato nákaza ve dvou farmách. Nákazu jsme zjistili v rámci pravidelného sledování všech farem v okolí ohniska.
Zdraví není zadarmo a není samoz?ejmé
(09.07.2007)
Na to, že po jídle ?lov?k nezešílí, ani neonemocní pta?í ch?ipkou dozírá Státní veterinární správa ?R. Zákazníci ?eznictví již považují za samoz?ejmé, že hov?zí maso neznamená riziko, nebo? všechny kusy starší než 30 m?síc? jsou vyšet?ovány na BSE, neboli na nemoc šílených krav.
Pta?í ch?ipka v Chocni a Net?ebech
(12.07.2007)
Veteriná?i zjistili pta?í ch?ipku na dalších dvou farmách v t?íkilometrovém pásmu okolo No?ína na Orlickoústecku. V této obci byla nákaza zjišt?na v chovu brojler? již koncem ?ervna. ?TK to dnes sd?lil mluv?í Státní veterinární správy (SVS) Josef Duben.
Monitor výskytu pta?í ch?ipky v ?R + MAPY
(11.07.2007)
Ohnisko nákazy bylo potvrzeno v ZOD Zálší na hospodá?ství Tisová s chovem 6000 ks kr?t, v obci Tisová, okres Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Na farm? se nachází celkem 5 hal, ve kterých bylo chováno 6000 kr?t. První úhyn byl zaznamenán dne 17.6. 2007.
Chovatelé, pozor na pta?í ch?ipku
(04.07.2007)
Informace z internetových stránek m?sta Choce?: Vážení ob?ané, Choce? pat?í do pásma dozoru ohroženého pta?í ch?ipkou. Ohnisko je v Tisové, kde byl napaden chov kr?t. Krajská veterinární správa Pardubice vyhlásila na?ízení, které ur?uje povinnosti chovatel? dr?beže a dalšího ptactva.


Zpravodajství
Testy potvrdily H5N1
(12.07.2007)
Testy prokázaly další výskyt nebezpe?ného viru pta?í ch?ipky H5N1 v ?esku. Veteriná?i virus, který je p?enositelný na ?lov?ka a m?že pro n?j být smrtelný, zjistili na farm? v Net?ebech u ?eských He?manic i v hospodá?ství u obce Koso?ín. Ob? místa se nachází nedaleko ohniska p?edchozí nákazy. ?TK to ?ekl mluv?í Státní veterinární správy Josef Duben. Likvidace velkochov? za?ne ve ?tvrtek ráno. Celkem jde zhruba o 70.000 kus? dr?beže.
Testy zatím další pta?í ch?ipku v okolí No?ína neprokázaly
(29.06.2007)
No?ín (Orlickoústecko) - Výsledky test? na pta?í ch?ipku v dr?bežích farmách v okolí No?ína na Orlickoústecku jsou zhruba v polovin?. Testy zatím ukázaly, že chovy nejsou nakažené pta?í ch?ipkou, ?ekl dnes ?TK Radek Axmann z Krajské veterinární správy.
Ministr p?ikoupí tamiflu, lidé se ale pta?í ch?ipky nebojí
(29.06.2007)

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek plánuje, že v souladu s evropskými doporu?eními zásoby zvýší zásoby Tamiflu. Tak, aby v p?ípad? epidemie sta?ily pro dvacet procent obyvatel. Antivirotikum Tamiflu se v lékárnách dostane pouze na léka?ský p?edpis. Pacienti doplácí za jedno balení 375 korun.

Labu? v Lednici uhynula na nebezpe?ný virus H5N1
(28.06.2007)
Brno - Labu?, která byla nalezena v Lednici na B?eclavsku, uhynula na nebezpe?ný virus H5N1. Noviná??m to dnes ?ekl ?editel Krajské veterinární správy v Brn? Jaroslav Salava. Veteriná?i vymezili dv? pásma o polom?ru jednoho kilometru okolo místa nálezu a v okolí ostatních lednických rybník?, kde budou platit ochranná opat?ení.
Zpravodaj
Chcete dostávat nové informace?
Vložte sv?j e-mail.


EXTRA ZPRÁVY
U Léka?e - nové stránky

Nové internetové stránky
U léka?e, které by nem?ly uniknout Vaší pozornosti.

Spolupracujeme:
Anketa
Rozumíte pta?í ch?ipce díky t?mto stránkám?
Ano.
Ne.

Poslední diskuze
Partne?i projektu: MEDUKA MeDitorial + ÄŚTK
WebArchiv - archiv českého webu